پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

يك خير مدرسه ساز در شهر تهران با پرداخت 5 ميليارد ريال مشاركت در ساخت يك واحد آموزشي در شهر تهران را به عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومي مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران خيرنيك انديش محمدباقر معماري با پرداخت 5 ميليارد ريال يك واحد آموزشي در شهرتهران را احداث خواهد كرد.

براساس اين گزارش براي احداث اين واحد آموزشي بالغ بر 10 ميليارد هزينه مي شود كه اين خيرنيك انديش 50 درصد هزينه ساخت را بر عهده گرفته است.
گفتني است طي سالهاي اخير ميزان مشاركت خيرين مدرسه ساز در ساخت فضاهاي آموزشي شد قابل توجهي داشته است به نحويكه ميزان تعهدات خيرين در شهر تهران از 18 ميليارد تومان در جشنواره سال 89 به 110 ميليارد تومان در جشنواره سال 90 افزايش پيدا كرد.