پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 
تعداد فرهنگيان خيّر منطقه 7 آموزش و پرورش كه ماهيانه بخشي از درآمد خود را به حساب مجمع خيرين مدرسه ساز واريز مي كنند رو به افزايش است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، در حال حاضر 200 نفر از فرهنگيان منطقه هفت در كار خير مدرسه سازي مشاركت و با اختصاص بخشي از درآمد خود به فراهم كردن شرايط بهتر تحصيل دانش آموزان كمك مي كنند.