پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 

- رييس جامعه خيرين مدرسه ساز، مشاركت مردم در عرصه مقدس مدرسه سازي را بسيار ضروري دانست و گفت: اين حركت بايد در آينده استمرار داشته باشد.

 

'محمدرضا حافظي' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: وقتي عمر مفيد يك مدرسه به پايان مي رسد بايد تخريب و بازسازي شود و مشاركت و حضور خيرين مدرسه ساز در اين امر بسيار تاثيرگذار است.

وي همچنين با بيان اينكه حركت خيرين مدرسه ساز در طول 14 سال گذشته يك حركت اثرگذار بوده است،به چهار نوبته بودن مدارس سطح كشور در اين سال ها اشاره كرد و افزود: حضور خيرين مدرسه ساز موجب شد كه در دولت هم انگيزه بوجود بيايد و اعتبارات دولت نيز در اين بخش افزايش پيدا كند.

وي ادامه داد: در سال 1389 اعتبار دولت در امر مدرسه سازي 500 ميليارد تومان بود در حالي كه خيرين مدرسه ساز 744 ميليارد تومان كمك كردند، در سال جاري نيز كمك خيرين دو برابر اعتبار دولت معادل يك هزار و 84 هزار ميليارد تومان شد.

رييس جامعه خيرين مدرسه ساز با بيان اينكه اين جامعه با توجه به نياز روز اهداف خود را گسترش مي دهد، گفت: كمك هاي خيرين مدرسه ساز در زمينه هاي ايجاد فضاي آموزشي، احداث كتابخانه، ايمن سازي مدارس در برابر زلزله و همچنين مشاركت با دولت در امر مدرسه سازي بوده است.