پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 
 
آقای  زرازوند از خيرين گرانقدر منطقه هفت براي ساخت يك مدرسه در منطقه هفت آموزش و پرورش با اداره كل نوسازي استان تهران مشاركت مي كند.
به گزارش خبرنگار مجمع خيرين مدرسه ساز، 50 درصد هزينه لازم براي ساخت اين مدرسه با مشارکت خيّر و 50 درصد توسط اداره نوسازي تأمين مي شود.
هم اكنون مراحل اوليه ساخت اين مدرسه شش كلاسه انجام شده و به زودي مراسم كلنگ زني آن انجام مي شود.
گفتني است اين مدرسه در حوالي ميدان نيلوفر منطقه 7 تهران و جنب مدرسه سيدرضي احداث خواهد شد.