پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، مسابقات ورزشي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان جام هفته بسيج در 3 رشته‌ي فوتسال، تنيس روي ميز و دو انجام شد.

مسابقات فوتسال با حضور  8 تيم داخلي متشكل از تيمهاي مديريت، ذيحسابي، حراست، رسيدگي نهايي، تاسيسات، نظارت اهواز، نقشه‌برداري و طراحي در دو گروه 4 تيمي به صورت دوره‌اي برگزار شد و در پايان تيم حراست مقام اول، تيم ذيحسابي مقام دوم و تيم تاسيسات مقام سوم اين مسابقات را كسب نمودند.

سيد علي موسوي با 12 گل زده آقاي گل اين مسابقات شناخته شد و تيم مديريت بدون دريافت كارت اخطار كاپ اخلاق را به خود اختصاص داد.

 مسابقات تنيس روي ميز اين جام نيز با حضور 20 نفر در قالب 4 گروه برگزار شد كه در پايان اين مسابقات

محمد حسين پناهي مقام اول

سيروس بهمئي مقام دوم

سيد مطلب مولا مقام سوم

و احمد رضا طاهري مقام چهارم

را كسب نمودند. لازم به توضيح است اين مسابقات با حضور رييس هيئت تنيس روي ميز استان جناب آقاي سليماني برگزار گرديد.

 همچنين مسابقه دو با حضور 50 نفر از كاركنان اداره كل برگزار گرديد و آقايان صادق منصوري، علي رشيدي، محمد شرهاني و سيد علي موسوي به ترتيب مقامهاي اول تا چهارم را كسب نمودند.

در بخش پيشكسوتان اداره نيز آقايان خسرو دانش، عبدالامير شيرالي و مسلم جعفري مقامهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.