پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
  به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، مسابقات فوتسال جام ماه مبارك رمضان با ميزباني اداره كل نوسازي مدارس خوزستان و با حضور 8 تيم آموزش و پرورش ناحيه 3 و 4 اهواز، آموزش و پرورش استثنايي خوزستان، اداره كل امور مالياتي خوزستان، اداره كل بازرگاني استان، سازمان تامين اجتماعي، استانداري خوزستان  و اداره كل نوسازي مدارس خوزستان آغاز به كار كرد.

اين مسابقات به صورت دوره‌اي و در دو گروه 4 تيمي برگزار مي‌شود كه در گروه يك تيمهاي آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز، استانداري خوزستان، اداره كل بازرگاني و سازمان تامين اجتماعي قرار داشته و ساير تيمها در گروه دو قرار دارند.

مسابقات جام رمضان 10 روز به طول خواهد انجاميد و نتايج دو روز اول اين مسابقات به شرح ذيل مي‌باشد.

*  آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز (7) سازمان تامين اجتماعي (4)

*  استانداري (4) اداره كل بازرگاني (2)

*  نوسازي مدارس (5) آموزش و پرورش ناحيه 4 اهواز (صفر)

*  آموزش و پرورش استثنايي (2) اداره كل امور مالياتي (1)