پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
  به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، مسابقات فوتسال جام ماه مبارك رمضان با ميزباني اداره كل نوسازي مدارس خوزستان و با حضور 8 تيم آموزش و پرورش ناحيه 3 و 4 اهواز، آموزش و پرورش استثنايي خوزستان، اداره كل امور مالياتي خوزستان، اداره كل بازرگاني استان، سازمان تامين اجتماعي، استانداري خوزستان  و اداره كل نوسازي مدارس خوزستان آغاز به كار كرد.

اين مسابقات به صورت دوره‌اي و در دو گروه 4 تيمي برگزار مي‌شود كه در گروه يك تيمهاي آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز، استانداري خوزستان، اداره كل بازرگاني و سازمان تامين اجتماعي قرار داشته و ساير تيمها در گروه دو قرار دارند.

مسابقات جام رمضان 10 روز به طول خواهد انجاميد و نتايج دو روز اول اين مسابقات به شرح ذيل مي‌باشد.

*  آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز (7) سازمان تامين اجتماعي (4)

*  استانداري (4) اداره كل بازرگاني (2)

*  نوسازي مدارس (5) آموزش و پرورش ناحيه 4 اهواز (صفر)

*  آموزش و پرورش استثنايي (2) اداره كل امور مالياتي (1)