پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 
 به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه ،در راستاي ثبت اطلاعات جمع آوري شده توسط اكيب هاي برداشت ، در سامانه شناسنامه فني مدارس از مورخ 12/8/89  مسئوليت ورود اطلاعات شناسنامه هاي فني فضاهاي آموزشي به معاونت اداري و مالي محول گرديد .

در متن اين ابلاغ آمده است :

جناب آقاي جواد مظفري /معاونت محترم اداري و مالي- با احترام نظر به اهميت فراوان طرح شناسنامه مدارس و با عنايت به تعهد و تجربيات جنابعالي ، مسئوليت ورود اطلاعات شناسنامه هاي فني فضا به شما محول ميگردد .

اميد است با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از توان و تجربه همكاران در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.