پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
 
 به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه ،در راستاي ثبت اطلاعات جمع آوري شده توسط اكيب هاي برداشت ، در سامانه شناسنامه فني مدارس از مورخ 12/8/89  مسئوليت ورود اطلاعات شناسنامه هاي فني فضاهاي آموزشي به معاونت اداري و مالي محول گرديد .

در متن اين ابلاغ آمده است :

جناب آقاي جواد مظفري /معاونت محترم اداري و مالي- با احترام نظر به اهميت فراوان طرح شناسنامه مدارس و با عنايت به تعهد و تجربيات جنابعالي ، مسئوليت ورود اطلاعات شناسنامه هاي فني فضا به شما محول ميگردد .

اميد است با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از توان و تجربه همكاران در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.