پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

دفتر نمایندگی منطقه 19 فعال است و «ابراهیم صادقی » مسئولیت نمایندگی این منطقه را بر عهده دارد. وی یکی از خیرین مدرسه ساز فعال به شمار می آید که در این سال ها با کمک مسئولان و دیگر افراد نیکوکار توانسته درجنوبی ترین نقطه شهر تهران و روستاهای حاشیه این منطقه گام های اساسی در عرصه مدرسه سازی بردارد.

وی به فعالیت های مهم خیرین در امر مدرسه سازی در این نقطه دور افتاده شهر تهران اشاره می کند و می گوید:« وقتی می بینیم خیران به روستای قلعه حاج موسی و مرتضی گرد اهمیت داده اند ودر این نقاط دست به اقداماتی خیر خواهانه زده اند، بسیار امیدوار کننده است. باید گفت وقتی دانش آموزان وارد این مدارس می شوند چنان شور و شعفی دارند که تفسیرش ناممکن است.»
وی ادامه می دهد :« به طور حتم خیرین باقیات و صالحات را درکارنامه زندگی خود ثبت کرده اند که ارزش جاودانه ای دارد.»
مسئول نمایندگی  منطقه ۱۹خیرین در نظر دارد با جمعی از خیرین مدرسه ساز  هر سال یک مدرسه در منطقه ۱۹ تهران بسازدروند ساخت مدارس در این منطقه را سریعتر کنند. وی در این باره می گوید :« به خیرین پیشنهاد  شده است که به جای مدارس کوچک، مدارسی بزرگ و با امکانات آموزشی کامل بسازند که  این کار تنها با مشارکت مالی یکدیگر انجام خواهد شد.  قرار است سالی یک مدرسه خیری درمنطقه ۱۹ ساخته شود.»