پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

مراسم کلنگ زنی پروژه دبستان 5کلاسه زنده یادراضیه زارعی  درمیناب
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان همزمان با اعیادشعبانیه دبستان 5کلاسه زنده یاد راضیه زارعی باحضورمسئولین محلی وجمعی از خیرین وخانواده مرحوم زارعی توسط مادرزنده یاد درمحله باغ ملک میناب کلنگ زده شد.
لازم به ذکراست پروژه فوق بازیربناء 378مترمربع درقالب 5کلاس درس درزمینی به مساحت 4000مترمربع بامشارکت صدرصدی خانواده مرحوم زارعی احداث خواهدشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان