پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨

روز شنبه 21 تیرماه 93 کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه دکتر کامران احمدی به نام زنده یاد حاجیه خانم برومند به زمین زده شد.

این پروژه در زمینی به مساحت 3000 مترمربع و با زیربنای 900 مترمربع شامل 6 باب کلاس درس خواهد بود.

این خیّر مدرسه ساز پروژه را بنام مادرش زنده یاد حاجیه خانم برومند نامگذاری می کند.