پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

مراسم کلنگ زنی وآغاز احداث مدارس 15خردادونبوت باحضور معاونت سیاسی وامنیتی استانداری  مازندران ، مدیران کل آموزش وپرورش و نوسازی مدارس استان مازندران ،فرماندار شهرستان ساری ،اعضای شورای شهر ساری ، ،مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک ساری وتنی چند از مسئواین استانی وشهرستانی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مازندران.

دراین مراسم معاونت سیاسی استان مازندران به نقش وجایگاه مدرسه 15خرداددر نشر دانش وتربیت افراد برجسته علمی وفرهنگی در شهرستان ساری اشاره داشته واز زحمات وتلاش بی دریغ مدیر کل آموزش وپرورش ومدیرکل نوسازی استان مازندران  تقدیر وتشکر نمود.

در ادامه مدیر کل نوسازی استان مازندران  با بیان اینکه این طرح  دبیرستان ۱۵ خردادبا 2500متر زیر بنا وبودجه اختصاص یافته 4/1ملیارد تومان  ودرچهارطبقه ساخته ودبیرستان نبوت بازیربنای ۲۴۰۰مترمربع در ۳طبقه و۳/۱ دهم میلیارد تومان از محل تخریب بازسازی احداث خواهند شد،خاطر نشان ساخت :اجرا واحداث این پروژه به مدت یک سال خواهد بود.

شایان ذکراست درآغاز مراسم کلنگ زنی  مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک ساری ضمن خیر مقدم به مدعوین ازتلاش وحمایت بی دریغ مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران تقدیر وتشکر نمود.