پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

در تاریخ 4/8/89 با حضور حجه الاسلام بهره مند امام منوجان , آقایان مهندس رجایی مدیر کل نوسازی

 مدارس استان , تشکری فرماندار منوجان  , سعیدی مدیر عامل بانک مسکن استان و تنی از مسئولین

این شهرستان پروژه خیری شهدای بانک مسکن کلنگ زده شد .

این مدرسه با زیر بنای 818 متر مربع فضای آموزشی و 60 متر مربع سرایداری و 34 متر سرویس بهداشتی

از محل اعتبارات بانک مسکن توسط اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان احداث خواهد شد .

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان