پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

دست خدایی گل بی خوار باش       سبز ترین شاخه ایثار باش

مدرسه ای ساز که با افتخار           نام تو را پخش  کند روزگار

باز هم دستان بخشندگی و ایثار از آستین بزرگ مردی از تبار نیکان بیرون آمد تا با خشت محبت سنگ بنای نیکوی مدرسه ای را پایه گذاری نماید که با افتخار سند علم و دوستی و دانش خواهی خیر بزرگوار جناب آقای حاج رضا ادیب را به اهتزاز در آورد

روز یکشنبه پنجم آبان ماه نود و دو در ناحیه پنج اصفهان واقع در عاشق آباد – شهرک مهدیه شاهد برگزاری مراسم کلنگ زنی یک باب واحد آموزشی توسط خیر گرانقدر حاج رضا ادیب بودیم

این مدرسه دارای شش باب کلاس درس و در زمینی به مساحت 1700 متر مربع است که صد در صد اعتبار این واحد آموزشی توسط خیر محترم جناب آقای حاج رضا ادیب تامین خواهد شد

طراحی و نظارت بر اجرای این واحد آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان انجام میگردد

این مراسم با حضور مسوولین اداره آموزش و پرورش استان و ناحیه پنج ، تعدادی از اعضا ء هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان و کارشناسان اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  و مردم منطقه برگزار گردید.