پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٥ فروردین ١٣٩٨
 

دست خدایی گل بی خوار باش       سبز ترین شاخه ایثار باش

مدرسه ای ساز که با افتخار           نام تو را پخش  کند روزگار

باز هم دستان بخشندگی و ایثار از آستین بزرگ مردی از تبار نیکان بیرون آمد تا با خشت محبت سنگ بنای نیکوی مدرسه ای را پایه گذاری نماید که با افتخار سند علم و دوستی و دانش خواهی خیر بزرگوار جناب آقای حاج رضا ادیب را به اهتزاز در آورد

روز یکشنبه پنجم آبان ماه نود و دو در ناحیه پنج اصفهان واقع در عاشق آباد – شهرک مهدیه شاهد برگزاری مراسم کلنگ زنی یک باب واحد آموزشی توسط خیر گرانقدر حاج رضا ادیب بودیم

این مدرسه دارای شش باب کلاس درس و در زمینی به مساحت 1700 متر مربع است که صد در صد اعتبار این واحد آموزشی توسط خیر محترم جناب آقای حاج رضا ادیب تامین خواهد شد

طراحی و نظارت بر اجرای این واحد آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان انجام میگردد

این مراسم با حضور مسوولین اداره آموزش و پرورش استان و ناحیه پنج ، تعدادی از اعضا ء هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان و کارشناسان اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  و مردم منطقه برگزار گردید.