پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

مراسم کلنگ زنی پروژه دبستان 10کلاسه بانک مسکن  درسندرک

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان همزمان با اعیادشعبانیه دبستان 10کلاسه موردتعهدبانک مسکن باحضورمعاونت امورعمرانی استانداری هرمزگان و مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان وسرپرست امورشعب بانک مسکن استان وجمعی از خیرین  مدرسه ساز دربخش سندرک ازتوابع میناب کلنگ زده شد.

لازم به ذکراست پروژه فوق بازیربناء 1471مترمربع درقالب 10کلاس درس درزمینی به مساحت 5000مترمربع بامشارکت چهارمیلیاردوچهارصدوپنجاه میلیون ریالی  بانک مسکن دربخش سندرک ازتوابع میناب با معماری اسلامی  احداث خواهدشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان