پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

به منظور توسعه و ترویج ورزش همگانی و ایجاد نشاط و شادابی در بین همکاران برای کار وتلاش بیشتر برنامه پیاده روی از طرف تربیت بدنی و روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان برگزار گردید.


در این مراسم جمعی از همکاران اداره کل راس ساعت 7:00 صبح در محل میدان عباس آباد حضور به هم رساندند، این مراسم با پیاده روی و ورزش صبحگاهی همکاران شروع و با صرف صبحهانه در گنجنامه اردوگاه شهید قاسمی به پایان یافت.