پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز منطقه 5تهران با حضوراعضای جامعه خیرین مدرسه سازکشورو مجمع خیرین مدرسه ساز تهران وخیرین نمونه منطقه 5 وجمع کثیری ازروسا ومعاونین آموزش وپرورش  منطقه 5 درهتل المپیک برگزارشد.
به گزارش خبرنگارمجمع خیرین مدرسه ساز تهران دراین مراسم پس ازتلاوت کلام الله مجید،مدیر آموزش وپرورش منطقه 5 کاوه زینالی خامنه به ایراد سخنرانی پرداخت. پس ازوی ،محمدرضاحافظی رییس جامعه خیرین مدرسه سازکشور ودرادامه نعمت بنی آدم رییس مجمع خیرین مدرسه سازتهران برای حاضران به سخنرانی پرداختند.
بنا براین گزارش درادامه مراسم ازخیرین مدرسه ساز منطقه با اهدای تندیس ولوح تقدیر ،تجلیل وقدردانی شد.
درپایان مراسم گروه تواشیح اسوه با هنرنمایی خود به مراسم فضایی معنوی بخشیدند.
حضورپرتعدادبانوان نیکوکارمدرسه سازازجمله ویژگی های این مراسم بود.