پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

مراسم معارفه و توديع ذيحساب اداره كل نوسازي مدارس استان تهران روز گذشته در محل اين اداره كل برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران در اين مراسم امان اله عباسي مدير كل نوسازي مدارس استان تهران ، آقايارلو معاون هزينه سازمان امور اقتصاد و دارايي و رئيس خزانه معين استان تهران و ذيحسابان جديد و سابق اين اداره كل به همراه مسئولان واحدهاي داخلي نوسازي مدارس استان تهران حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش امان اله عباسي در ابتداي اين جلسه از تلاشهاي مجموعه نيروهاي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان در خصوص تعامل مناسب در تأمين اعتبارات طرحهاي مربوط به فضاهاي آموزشي استان تشكر كرد. مدير كل نوسازي مدارس استان همچنين وجود تعامل بين نوسازي مدارس استان و دستگاههاي ذيربط را از جمله عوامل موفقيت اين اداره كل دانست. در ادامه اين مراسم آقايارلو رئيس خزانه معين استان، اداره كل نوسازي را جزو دستگاههاي بزرگ اجرايي و عمراني استان ارزيابي كرده و بر تداوم تعامل مجموعه تحت مديريت خود با اين اداره كل تأكيد نمود.
در اين مراسم حبيب الله متين پژوه به عنوان ذيحساب جديد اداره كل نوسازي مدارس استان تهران معرفي و از زحمات امير حسين مهري ذيحساب سابق با اهدا لوح ، تقدير بعمل آمد.