پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

طي حكمي از سوي سازمان نوسازي مدارس كشور مهندس حميد عليان نژاد به سمت معاون مديركل دفتر فني و تحقيقات منصوب و از خدمات مهندس محمد نيك محمدي معاون سابق اين دفتر تجليل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان با حضور دكتر علي شهري مديركل دفتر فني ، مهندس عزيزي مدير حوزه رياست و روابط عمومي و كاركنان و رؤساي گروههاي دفتر فني مراسم معارفه و توديع معاون اين حوزه برگزار گرديد.
در اين مراسم ابتدا دكتر شهري به بيان سياستهاي كلي و اهداف راهبردي دفتر فني و تحقيقات پرداخت و از تلاشهاي مجدانه مهندس نيك محمدي در مدت تصدي اين سمت تقدير و تشكر نمود.
در ادامه اين مراسم مهندس نيك محمدي ضمن تشكر و قدرداني از تمامي همكاران اين حوزه از همگي طلب حلاليت نمود و براي مهندس عليان نژاد در جهت موفقيت در اين جايگاه آرزوي موفقيت نمود.
سپس مهندس عليان نژاد ضمن تشكر از مسئولين سازمان بدليل حسن اعتماد به ايشان ، اهم اهداف و
برنامه هاي خود را براي شروع فعاليت در دفتر فني و تحقيقات سازمان را اعلام نمود.
در پايان اين مراسم تقدير نامه و هديه اي از سوي كاركنان دفتر فني به مهندس نيك محمدي اهدا شد.
لازم به ذكر مي باشد مهندس نيك محمدي به سمت مسئول امور عمراني دانشگاه فرهنگيان منصوب گرديده است.