پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

اين مراسم باحضور مهندس شيخ اويسي به همراه  كاركنان نوسازي مدارس در محل نمازخانه اداره كل نوسازي مدارس استان   برگزار گرديد 

طی حکمی از سوی مدير کل نوسازی مدارس استان سمنان جناب آقاي هوشنگ نوايي معاون جديد اداری و مالی اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان منصوب گرديد.