پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان آذربايجان غربي مراسم كلنگ زني مدارس مشاركتي بانك ملي در شهرستان ماكو  با حضور مدير كل اداره نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان- جناب آقاي رضايي سرپرست محترم شعب بانك ملي استان مسئولين محترم آموزش و پرورش شهرستان ماكو و ديگر مسئولين شهرستاني و محلي در روستا هاي آداغان(3 كلاسه راهنمايي ) و قوريشكاك ( 3 كلاسه ابتدايي ) انجام گرفت . در اين مراسم مهندس اسمعيل زاده مدير كل نوسازي مدارس استان گفت : اين مدارس با مشاركت 1500 ميليون ريال بانك ملي توسط اداره كل نوسازي مدارس استان احداث و انشاا... در سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد. مدارس 3 مشاركتي  كلاسه راهنمايي آداغان با زيربناي 241 متر مربع و 3 كلاسه ابتدايي قوريشكاك با زيربناي 156 متر مربع با هزينه اي بالغ بر 3500 ميليون ريال احداث خواهند شد./