پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧
 
http://www.nosazimadares.ir/southkhorasan/news/PublishingImages/sogand-89-d.jpg 
  در راستاي اجراي بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوری مبني بر اخذ سوگندنامه از مستخدمين جديدالاستخدام، پنج نفر از  پرسنل جدید الاستخدام اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي در مراسمي سوگند نامه کارمندان دولت را ادا كردند. اين مراسم با حضور مهندس اوليائي مديركل محترم ، معاونين ، امام جماعت محترم اداره كل با سوگند به قرآن كريم و در راستاي خدمت‌رساني بهتر به مردم ، تلاش براي تحقق آرمان‌هاي انقلاب و اسلام و پيشبرد اهداف اداره كل برگزار شد.