پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

مراسم روزی به یاددیروزدرشهریورماه سالجاری

 برگزارخواهدشد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 مدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان ازبرگزاری مراسم روزی به یاد دیروز در مورخه 25/6/91 در محل دبیرستان امیرکبیر با حضور فارغ التحصیلان مدرسه،مسئولین کشوری واستانی در شهریور ماه سالجاری خبرداد.

با حضور مهندس اسدی پور مدیر کل،چندتن ازفارغ التحصیلان سنوات گذشته دبیرستان امیرکبیر،خرم ابادی کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی معارف کارشناس مشارکتهاوروابط عمومی جلسه ای درخصوص راهکارهای برگزاری برنامه روزی به یاد دیروز برگزار گردید

مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان گفت:.هدف از برگزاری این برنامه تجدید خاطر فارغ التحصیلان دیدار دوستان قدیمی و همکلاسی های ان زمان با یکدیکر و مشارکت این عزیزان در حفظ ونگهداری مدرسه ایجاد انگیزه وبسط و توسعه روح مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی خواهد بود.

 وی درخصوص کمیته های برگزاری مراسم روزی به یاددیروزخاطرنشان کردوگفت:جهت برگزاری هرچه بهترمراسم کمیته های به شرح ذیل موردتصویب قرارگرفت.

1.کمیته تبلیغات واطلاع رسانی از شروع فراخوان تا اجرای برنامه  2 کمیته پشتیبانی 3 کمیته فرهنگی شناسایی چهرهای شاخص 4 کمیته برگزاری نمایشگاه 5 کمیته شناسایی فارغ التحصیلان 6-کمیته انفورماتیک راه اندازی سایت 7-کمیته معلمان ومدیران 8-کمیته جذب مشارکتهای مردمی