پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

 

با حضور مهندس مسلمي معاون سازمان نوسازي مدارس كشور؛

مراسم تجليل از كاركنان بازنشسته اداره كل نوسازي مدارس استان تهران برگزار شد

 

گروه خبر- مراسم تجليل از 23 كارمند بازنشسته اداره كل نوسازي مدارس استان تهران با حضور مهندس مسلمي معاون اداري ومالي سازمان نوسازي مدارس كشور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران در اين مراسم مهندس عباسي مدير كل نوسازي مدارس استان تهران ضمن تجليل از كارمندان بازنشسته اداره كل نوسازي مدارس استان تهران جايگاه كاركنان خدوم نوسازي مدارس را به لحاض تأثير فراوان در تثبيت زير ساخت‌هاي كشور بسيار ارزشمند و شايسته تقدير دانست .

بر اساس اين گزارش در اين مراسم همچنين مهندس مسلمي طي سخناني گفت : كاركنان نوسازي مدارس ايفاگر نقش اصلي در توسعه پايدار كشور هستند . معاون سازمان نوسازي مدارس كشور به سه عامل معلم متعلم و فضاهاي آموزشي به عنوان اركان توسعه نظام تعليم و تربيت اشاره كرد و گفت : كاركنان نوسازي مدارس با نقش آفريني در توسعه فضاهاي آموزشي در اين مجموعه جايگاهي اثرگذار و ماندگار دارند.

مهندس مسلمي گفت : اگر فضاهاي آموزشي خوب مهيا نباشد روند توسعه نظام آموزشي محقق نخواهد شد . وي فضاي آموزشي را از عوامل مهم توسعه علم ودانش دانست. مهندس مسلمي كسب رتبه ممتاز نوسازي مدارس در ميان دستگاههاي اجرايي را نشانگر عملكرد مناسب اين دستگاه دانست و اين مهم را نتيجه فعاليت كاركنان نوسازي مدارس در سراسر كشور دانست. وي گفت : همين عملكرد نشان مي دهد كاركنان نوسازي مدارس دلسوزانه وظايف خود را انجام داده‌اند.

در پايان اين مراسم به 23 نفر از كاركنان بازنشسته اداره كل نوسازي مدارس استان تهران لوح تقدير اهداء شد .

اسامي كاركنان بازنشسته به شرح ذيل مي‌باشد:

 

1-    آقاي محمد علي كبريايي

2-    حبيب ا... بهدار

3-    خانم صغري حاتمي

4-    خانم شهربانو بيات

5-    خانم نسرين وكيلي

6-    آقاي مصطفي ضرغامي

7-    آقاي محمود عبدالهي

8-    آقاي سيد حسين عظيمي

9-    آقاي فرهاد خانپور

10-آقاي علي باقري

11-آقاي محمد علي صارمي

12-آقاي محمد علي آخوندزاده

13-آقاي قاسم كائيني

14-آقاي قدرت ا... پروانه پور

15-آقاي يوسف طايفه

16-آقاي حسين قاسمي

17-آقاي احد تقوي

18-آقاي محسن نقويان

19-آقاي مصطفي محمدي

20-آقاي محمد علي شيدايي

21-آقاي همايون موثقي

22-آقاي هادي افخمي  

23-آقاي همايون حجازي