پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه ،مهندس نظري مدير كل نوسازي مدارس استان با برنامه ريزي منسجم و هماهنگي با روساي آموزش وپرورش، مقدمات حضور خيرين در مدارس خير ساز را در آغاز سال تحصيلي جديد فراهم نمود. در روزهاي 31شهريور( جشن شكوفه ها)و1مهرماه، خيرين كرمانشاهي بااشتياق فراوان در حالي كه اشگ شوق در ديده گانشان موج ميزد باحضور در مدارس احداثي خودحضور پيدا كردند دانش آموزان با ديدن خيرين، آنان را همچون نگيني در بر گرفتند ،صحنه هاي اين مراسم كه بامشاهده تعداد زيادي از والدين دانش آموزان توام شده بود شور ونشاط آغاز سال تحصيلي را مضاعف مينمود، صداي( صل علي محمد، خير ما خوش آمد )بچه ها، فضاي مدرسه ها را عطر آگين كرده بود، خيرين فرصت را غنيمت دانسته با سخناني كوتاه ولي اثر گذارآغاز سال تحصيلي را تبريك و از مقام والاي فرهنگيان و دانش آموزان تجليل به عمل آوردند وبا دستان با سخاوت خود زنگ شروع سال تحصيلي رابه صدا درآوردند. سپس مديران با تشكيل جلسه موانع ومشكلات مدارس رابا خيرين مطح مي نمودند وآن بزرگواران در خصوص تعميرات، تهيه برخي تجهيزات،خريدنوشت افزار والبسه جهت دانش آموزان نيازمند، از جمله آسفالت محوطه دبستان خديجه كبري(س) توسط باني در اين بازديدها مصوب وهماهنگي هاي لازم براي اجراي آن بعمل آمد.

 

لازم به يادآوري است بر اساس برنامه ريزي تدوين شده،مديران، معلمين ودانش آموزان مدارس حاج جعفر زهتابان، حاج عبدالله سخن سنج، شهيد علي اشرف نازپروريان، حاج عبدالله عزيزي، حاج محمدعلي تيمورپور، حاج ابراهيم داد ملكشاهي، مرحوم مهين حديدي، حاج هوشنگ پزشكان،خانم بدر الزمان منصوبي و حاج باقر بارانيان ميزبان مدير كل ، معاونين و برخي ازهمكاران اداره كل نوسازي مدارس استان ورئيس مجمع خيرين مدرسه ساز  بودند.