پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

در دوشنبه شب مورخه 8/6/89 جمعی از همکاران پس از اقامه نماز مغرب و اعشاء از سوی

آقای مهندس رجایی مدیر کل محترم جهت صرف افطاری دعوت شدند .

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان