پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 
 

در مراسمي كه  با حضور مهندس ترابي زاده ترابي معاون فني و نظارت سازمان ، مهندس لطيفي معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران كشور ،مهندس افضلي معاون فني و عمراني استاندراي البرز ، بهرامي مدير كل نوسازي مدارس البرز حليمي مدير كل آموزش و پرورش ، باقري مدير كل مديريت بحران استانداري البرز و مديران كل استان و جمع كثيري از مديران مدارس آموزش وپرورش مناطق كرج در هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي برگزار و 44پروژه مقاوم سازي شده استان افتتاح گرديد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان البرز : در اين مراسم كه در دبيرستان مقاوم سازي شده ميره اي در منطقه 4 كرج برگزار گرديد . مهندس بهرامي ضمن قدرداني از زحمات پرسنل نوسازي و پيمانكاران در سرعت انجام پروزه ها به اهميت جايگاه مقاوم سازي مدارس در سالهاي اخير اشاره نموده و يادآوري كردند كه با تجوه به هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در ايران يكي از مهمترين پيشگيري ها مقاوم سازي ساختمان ها بخصوص مدارس مي باشد كه اين امر در استان و در سطح كشور توسط ادارات كل نوسازي مدارس به بهترين شيوه و در سطح گسترده انجام شده است.

در بخشي ديگر از اين مراسم مهندس ترابي زاده معاون فني سازمان باارائه گزارشي تصويري به اهميت مقاوم سازي مدارس و ارائه گزارش هاي بين المللي در خصوص مقاوم سازي مدارس در جمهوري اسلامي ايران اشاره نمودند و جايگاه ويژه كشور را در مقاوم سازي در بين كشور هاي پيشرفته دنيا ترسيم نمودند .

مهندس ليطفي معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران كشور در بخشي ديگر از اين مراسم به نقش و جايگاه بيمه در بهسازي و بازسازي آسيب ها و كاهش زيان هاي ناشي از رخداد هاي طبيعي اشاره نموده و ابراز داشتند كه كليه اماكن دولتي بايد بيمه شده باشند تا در حوادث طبيعي كمترين خسارت ها قابل جبران باشد

درادامه ضمن بازديد از نمايشگاه پروژه هاي مقاوم سازي شده در استان با حضور مئسولين كشوري و استاني پروژه هاي مقاوم سازي شده بصورت نمادين در دبيرستان ميره اي افتتاح گرديد .

گزارش تصويري