پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مازندران علی نبیان درجلسه کمیته فضا اداره کل آموزش وپرورش استان که با حضور امیری مدیرکل آموزش وپرورش انجام شد گفت : 182کلاس درس احداث ویا تعمیر واول مهر برای استفاده دانش آموزان آماده می شود . نبیان افزود با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت و پیگیری های مجدانه مدیرکل آموزش وپروش استان مبنی براجرای طرحهای آموزشی وپرورشی به ویژه شیفت صبح مدارس ابتدایی همه تلاش ها مصرف می شود تا به وقت به این تعهد عمل گردد. مدیرکل نوسازی مدارس مازندران گفت : 21مدرسه ، 3هنرستان ،4شبانه روزی ،2نمازخانه 4کانون فرهنگی وهنری و7سالن ورزشی در شمار احداث وتعمیرقردارند وی تصریع کرد : در شش ماهه دوم وتا پایان سال جاری 24 طرح دیگر نیز به سرانجام خواهد رسید و تحویل آموزش وپرورش می شود . نبیان خاطر نشان کرد  : در طرح مقاوم سازی نیز با توجه به سابقه اجرای موفق آن در سال گذشته ورغبت شهرستاها ، پیش بینی می شود بیش از 50 مدرسه در دستور کار نوسازی مدارس استان قرار گیرد وامیدواریم دراین زمینه توفیق ادی خدمت وتعهدرا داشته باشیم .