پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٥ فروردین ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی آقای مهندس هژبری در مصاحبه ای با خبرگزاریها اعلام نمود درصورت تخصیص اعتبار نسبت به تحویل 8 پروژه اموزشی با52 کلاس درس وبا زیربنای 16781 مترمربع در اول مهرماه سالجاری تحویل اموزش وپرورش میگردند:

 

 

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام گفت: این فضاهای آموزشی شامل 3 باب هنرستان فنی وحرفه ای- یک باب مدرسه راهنمائی و4 باب  دبستان میباشند ومیزان اعتبار صرف شده جهت احداث این پروژه هامبلغ 57/48 میلیارد ریال  میباشد..