پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی آقای مهندس هژبری در مصاحبه ای با خبرگزاریها اعلام نمود درصورت تخصیص اعتبار نسبت به تحویل 8 پروژه اموزشی با52 کلاس درس وبا زیربنای 16781 مترمربع در اول مهرماه سالجاری تحویل اموزش وپرورش میگردند:

 

 

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام گفت: این فضاهای آموزشی شامل 3 باب هنرستان فنی وحرفه ای- یک باب مدرسه راهنمائی و4 باب  دبستان میباشند ومیزان اعتبار صرف شده جهت احداث این پروژه هامبلغ 57/48 میلیارد ریال  میباشد..