پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

آقاي مهندس شیخ اویسی مدير كل محترم نوسازي مدارس استان سمنان از پروژه هاي مقاوم سازي و طرح 3-3-6 بازديد به عمل آوردند.

ایشان دراین بازدیدافزود: اين اداره كل در راستاي دستور مقام عالي وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجراي طرح ملي 3-3-6 حدود    49 کلاس درس برای استفاده در طرح نظام 3-3-6 براي مهر 91 در حال تكميل و بهره برداري مي باشند كه اين اداره كل تمام توان و عزم خود را جزم نموده تا در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز ادارات آموزش و پرورش استان و بويژه آينده سازان ميهن اسلامي با حضور مستمر و پوياي خود در آماده سازي پروژه ها و با تعامل سازنده با عوامل اجرايي پروژه هاي مذكور بتوانيم به حول و قوه الهي و همياري ساير مسئولين دلسوز و گرانقدر استاني و كشوري در تامين اعتبارات مورد نياز با آغاز سال تحصيلي جديد اين فضاها را آماده بهره برداري نماييم ..

ايشان در پايان از تمامي عوامل اجرايي پروژه هاي نوسازي مدارس و عزيزاني كه اين اداره كل را در تحقق اهداف سازماني ياري مي نمايند صميمانه تقدير و تشكر نمودند