پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام :مدیرکل برنامه ریزی سازمان نوسازی مدارس کشور در ایلام گفت : خیران می توانند در پروژه های دولتی که حداکثر 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، مشارکت و نسبت به تکمیل و بهره برداری از طرح اقدام کنند ضمن اینکه می توانند پروژه را به نام مورد نظر خود نامگذاری کنند.

صابری با بیان اینکه در حال حاضر در کشور شش هزار پروژه مدرسه سازی نیمه تمام مانده است، بیان کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ها بسیار قابل توجه است و لازم است خیران مدرسه ساز به کمک دولت بیایند

وی گفت: مشارکت خیران و دولت در گذشته نیز انجام شده و آثار و ثمرات بسیار خوبی به دنبال داشته است.