پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر مدیركل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان بوشهر گفت: در استان بوشهر 408 نفر عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان بوشهر هستند كه از این تعداد 53نفر از سال گذشته تاكنون جذب این مجمع شده اند.

محمد رضا ایرج زاده افزود: در سالجاری نیز تاكنون شش جشنواره منطقه ای خیرین مدرسه ساز در استان بوشهر برگزار شده است.

محمدرضا ایرج زاده با بیان نمونه هایی از رفتار انسانی و کار ارزشمند خیرین مدرسه ساز استان بوشهر گفت: یک فرهنگی بازنشسته تمام 300 میلیون ریال پاداش بازنشستگی خود را به مدرسه سازی اختصاص داد؛ مادری نیز در استان بوشهر دیه فرزند دانش‌آموز خود را که در حادثه تصادف از دست داده بود، به طور کامل به ساخت مدرسه تخصیص داده است.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر