پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

مدیركل آموزش و پرورش استان سمنان بر مشاركت بیشتر خیرین مدرسه ساز در توسعه فضای آموزشی در این استان تاكید كرد

'محمد بناییان سفید' در نشست جمعی ازخیرین مدرسه ساز این استان افزود: بفرموده رسول اكرم (ص) خیرات سبب رونق كسب و روزی حلال می شود و ترویج فرهنگ خیرات، پایه و بنیاد بسیاری از مسائل است.

وی با تاكید بر اینكه مدرسه سازی باید متناسب با نیاز و شرایط زمانی باشد گفت: در ساخت مدارس جدید باید به مدارس قرآنی و نیازهای جدیدی مانند استخر نیز توجه شود.

مدیر كل آموزش و پرورش استان با اشاره به تلاش در یك نوبته كردن مدارس گفت: به رغم یك نوبته كردن مدارس كمبود 31 مدرسه وجود داشت و هنوز برای یك نوبته كردن مدارس به 21 مدرسه نیاز است.

وی با بیان اینكه جشنواره خیرین مدرسه ساز خرداد ماه برگزار می شود گفت: در این جشنواره از  خیرین و عوامل موثر در توسعه مدارس تجلیل می شود.