پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی مدارس کشور ، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر مرتضی رئیسی ، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ، مهندس قربانعلی شیرزاد از تاریخ 27/9/91 به عنوان مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران و مهندس عماد مخدومی به عنوان مدیرکل نوسازی مدارس استان گلستان منصوب شدند.

لازم به ذکر است سابق بر این مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران مهندس علی نبیان و مدیرکل نوسازی پیشین استان گلستان مهندس قربانعلی شیرزاد بوده است.

همچنین در ذیل احکام رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ، از زحمات طول مدت تصدی مهندس علی نبیان و مهندس قربانعلی شیرزاد قدردانی شده است.