پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

مدیران مدارس مهندس جواد موفقیان در یک قاب
 لازم به ذکر است، گردهمایی مدیران مدارس مهندس جواد موفقیان در تاریخ 17/4/92در محل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران برگزار شد و مدیران این مدارس به ارائه گزارش عملکرد و وضعیت تحصیلی دانش آموزان مدارس خود پرداختند.