پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧
 

مدیران مدارس مهندس جواد موفقیان در یک قاب
 لازم به ذکر است، گردهمایی مدیران مدارس مهندس جواد موفقیان در تاریخ 17/4/92در محل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران برگزار شد و مدیران این مدارس به ارائه گزارش عملکرد و وضعیت تحصیلی دانش آموزان مدارس خود پرداختند.