پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

با تلاش و  مشارکت خیر مدرسه سازامکانات  آموزشی دانش آموزان ساکن در این محدوه  از شهر تهران افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگارمجمع خیرین مدرسه سازتهران ،عادل خالقی مدیرآموزش وپرورش منطقه 16ضمن تقدیر از مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران که با حضور خود توانسته اند به نحو چشمگیر در زمینه کاهش کمبودها و دغدغه ها ی قشر در حال تحصیل مثمر ثمر باشد ، می افزاید :«خوشبختانه در سال های اخیر اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران به مناطق محروم توجه و عنایت ویژه ای داشته اند و با تشکیل و آغاز به کار نمایندگی ها در مناطق مختلف شهر تهران اینگونه فعالیت ها توسعه فراوانی پیدا کرده است.
وی اضافه  می کند :«مدرسه نخبگان در محله نازی آباد ، خیابان شهید بهشتی و فلکه  دوم به سرعت در حال ساخت است و  تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته  و پیش بینی می شود به زودی به مرحله  بهره برداری و افتتاح رسمی برسد."
مدیر اداره  آموزش و پرورش منطقه 16، بخشی از سرمایه گذاری در ساخت مدرسه نخبگان را بیش از 5/2 میلیارد ریال عنوان می کند ومی گوید:
در زمینه  ساخت مدرسه نخبگان خیرین مدرسه  ساز فروغ الزمان شاهسوند و فاطمه عرب  مشارکت داشتند.