پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
     

در پی بازدید های نظارت عالیه استان از پروژه های احداثی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی و نتایج حاصله مبنی بر کیفیت اجرای پروژه ها وبا تصویب شورای فنی استان مهندس سید هدایت ا... هاشمی نسب مدیر کل نوسازی مدارس خراسان رضوی بعنوان مدیر نمونه استان انتخاب شد.دکتر صلاحی استاندار خراسان رضوی با اهدای  لوحی از زحمات ایشان تشکر و قدردانی نمود.

 

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی