پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

اسفندیار چهاربند، در گفت و گو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه سازشهرتهران افزود: در حال حاضر۳۰ هزار کلاس درس در مدارس شهر تهران وجود دارد که ۲۸ هزار از این کلاس ها به وسایل گرمایشی سیستم حرارت مرکزی مجهز شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قریب به دو هزار کلاس درس سیستم گرمایشی آنها بخاری های گازسوز است اما ۲۸ کلاس درس شهر تهران از وسایل گرمایشی تاسیساتی استاندار استفاده می شود .
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه هیچ بخاری نفتی در مدارس تهران استفاده نمی شود افزود: با همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان این ۲ هزار کلاس هم به سیستم گرمایشی مرکزی مجهز شوند.
چهاربند سیاست کلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران را مجهز کردن تمام مدارس شهر تهران به وسایل گرمایشی حرارتی مرکزی عنوان کرد.