پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
مدیر یکی از مدارس قدیمی در همین روزهای برفی، دو تا کارگر گرفت و پس از بیمه کردن آنها، برف های پشت بام را پارو کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، هفته گذشته مردم گیلان و مازندران شاهد برف شدیدی بودند؛ برفی که به محل تحصیل دانش آموزان هم رحم نکرد و موجب خسارت شدید به برخی مدارس به خصوص مدارس قدیمی شد.

اما در این میان، مدیر یکی از مدارس در یکی از همین روزهای برفی، دو تا کارگر گرفت و پس از بیمه کردن آنها، برف های پشت بام را پارو کرد.

آمنه خاتون فیضی بخش مدیر مدرسه عبد زاده گیلان، با تدبیری که در پیش گرفت موجب شد، مدرسه 30 ساله اش همچنان پا برجا بماند.

جالب اینجاست که در همین استان، مدرسه 19 ساله ای وجود دارد که به دلیل عدم برف روبی پشت بام، به رغم آنکه امکان تخریب مدرسه وجود نداشت اما آن مدرسه آسیب دیده است و این در حالیستکه مدیر مدرسه فوق مانع برف روبی پشت بام شده است.