پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

«فیروز بایرامی » مدیر آموزش وپرورش چهار دانگه ضمن اعلام این خبر گفت :« اگر چه هیچ مدرسه خیر سازی در این بخش نداریم اما جشنواره چهار دانگه با هدف تجلیل وتشویق وترغیب خیرین برای حضور وفعالیت در این بخش در امر مدرسه سازی از اهداف کلی این جشنواره است.»
بایرامی اشاره ای هم به جذب خیرین کرد وگفت :« با دعوت خیرین به چهار دانگه قصد داریم آنها را از نزدیک با مشکلات وکمبودها آشنا کرده وزمینه را برای حضور این افراد نیک سرشت فراهم کنیم .»
 بایرامی در ادامه به آمادگی آموزش وپرورش چهار دانگه در جهت همکاری با خیرین اشاره کرد وافزود :« ما آماده هر نوع همکاری با خیرین در امر مدرسه سازی و تجهیز مدارس هستیم. چهار دانگه هم همانند بسیاری از روستاها نیازمند حمایت خیرین است.»