پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

مهاجر پذیر بودن منطقه 19 از جمله مواردی است که خدمت رسانی در بخش های آموزش و پرورش را با چالش جدی رو به رو کرده است. اکنون جمعیت دانش آموزان منطقه 19 به مرز 45 هزار نفر رسیده که در مقاطع مختلف درس می خوانند که با در نظر گرفتن شرایط تثبیت جمعیت دانش آموزی نیازمند حداقل 30 واحد آموزشی مناسب هستیم، حال آنکه سالیانه بین هزار تا هزار و 500 نفر دانش آموز جدید مهاجر به این جمعیت اضافه می شوند.

موسوی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۹ تهران دلیل اصلی اضافه شدن این آمار دانش آموز در طول سال به جمعیت دانش آموزی منطقه را رونق پروژه های مسکن سازی بزرگ ۲ هزار واحدی ، ۵۰۰ واحدی ، تعاوی های مسکن و.. می داند که مشکل کمبود فضاهای آموزشی را برای منطقه به وجود آورده است.
وی با اشاره به اینکه از بین ۱۴۰ واحد آموزشی تعداد ۱۹ مدرسه ۲۲ شیفته اداره می شود، ۱۶ مدرسه را خیرین مدرسه ساز در طول سال ساخته اند ، اضافه می کند :« از بدوتاسیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۹ تعداد ۷۵ ساختمان و احد آموزشی ساخته شده که سهم خیرین در ساخت آنها ۲۲ در صد از کل آمار است .
گفتنی است در حال حاضر دو پروژه خیّری به همت خیر نیکوکار آقای زنوزی و خانم ها تربتی فر و روستایی در روستای مرتضی گرد این منطقه در حال ساخت است.