پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

در جشنواره خیرین مدرسه ساز شهر تهران ، نیکو کاران و خیران مدرسه ساز منطقه با مشارکت چشمگیر و پرداخت کمک های نقدی خود در امر مدرسه سازی، رتبه پنجم را در زمینه کمک های مردمی به دست آوردند که این موضوع در جای خود ارزشمند و قابل تامل است.

به گزارش خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران، «موسوی » رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه 19 با بیان این مطلب اضافه کرد :« بافت فرهنگی و اجتماعی این منطقه خاص بوده وهمین ویژگی باعث شده که اقوام ساکن منطقه در زمینه مدرسه سازی نیز به جمع خیرین مدرسه ساز بپیوندند و با پرداخت کمک های نقدی خود به  اداره آموزش و پرورش در زمینه ساخت امکانات آموزشی جدید یاری کنند.»
وی یاد آوری می کند:« یکی از اقداماتی که باعث شده است شهروندان و نیکوکاران منطقه ما  با فرهنگ مدرسه سازی آشنا شوند، اجرای برنامه ها و جشنواره ها ی خیرین مدرسه ساز است که نقش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دارد و علاوه بر مردم کوچه و بازار تعداد دیگری خیر و نیکو کار به امر مدرسه سازی تشویق شده اند.»