پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨
مدير کل نوسازي مدارس همدان خبر داد:
ساخت 7 مجتمع آموزشي حيات طيبه 
در همدان
هگمتانه- گروه خبر: مدير کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان از ساخت هفت مجتمع آموزشي حيات طيبه در همدان خبر داد.
ابراهيم اميني فرد عنوان کرد: عمليات ساخت سه مجتمع فرهنگي حيات طيبه آغاز شده که طراحي نقشه آنها بر اساس اصول معماري ايراني و اسلامي صورت گرفته است.
وي افزود: عمليات ساخت چهار مجتمع ديگر در شهرستان همدان در دست اقدام و پيگيري است.
اميني فرد با بيان اينكه سال گذشته تملك دارايي استان 20 ميليارد و 821 ميليون تومان بوده است، تصريح كرد: از اين ميزان بيش از 6 ميليارد تومان در شهرستان همدان هزينه شده كه تا پايان سال 70 درصد آن تخصيص مي يابد.
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس همدان، درباره اعتبارات تخريب و بازسازي نيز گفت: اعتبارات استان در اين بخش 22 ميليارد تومان بوده كه از اين مبلغ 10 ميليارد تومان به شهرستان همدان اختصاص يافته است.
اميني فرد خاطرنشان كرد: از محل تخريب و بازسازي هفت ميليارد تومان و از بخش تملك دارايي 17 ميليارد تومان به استان همدان اختصاص داده شده است.
وي تصريح کرد: از سال 84 تا سال 89، 41 ميليارد تومان تعهد خيران بود كه به طور متوسط 60 درصد آن تحقق يافته كه اين ميزان اعتبار در قالب 30 طرح، 161 كلاس با بيش از 25 هزار مترمربع هزينه شده است.
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس همدان اظهار کرد: تعهد خيران در سال گذشته هشت ميليارد و 600 ميليون تومان بوده است.
اميني فرد با بيان اينكه مقرر شد 38 سالن ورزشي در استان همدان ساخته شود، گفت: از اين تعداد 12 سالن در شهرستان همدان با بيش از 85 درصد پيشرفت فيزيكي در حال احداث است.

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان