پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨

 

مدير  

مدير كل نوسازي مدارس فارس: بايد كاري كنيم آيندگان به ما افتخار كنند.

همانگونه كه امروز به دانشمندان و فاخرين گذشته افتخار مي كنيم بايد كاري كنيم كه آينده گان  نيز  به وجود ما به خاطر اهتمام به مقوله علم و دانش افتخار كنند.

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس فارس، احمد دست نيان مدير كل نوسازي مدارس فارس با بيان اين مطلب در جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان كوار خاطر نشان كرد: اسلاميت و ايرانيت ما مكمل يكديگرند و همانطور كه استاد مطهري نيز در اثر خود (خدمات متقابل اسلام و ايران)  عنوان مي كند،  تفكيك اين دو محال است چرا كه ايران قبل از اسلام فاقد چهره هاي درخشان و ارزشمندي چون ابن سينا، فارابي، ذكرياي رازي كه با ظهور اسلام پديد آمدند بود  و از طرفي بذر اسلام در سرزمين حاصلخيزي چون ايران  كه  مهد تمدن و فرهنگ است، ثمرات خوبي چون ظهور اين دانشمندان داشت و گرنه نور اسلام تا اقصي نقاط جهان تابيد  اما در هيچ كجا چون ايران ما، افراد فاخر تربيت نشد و لذا با اين سابقه عظيم  حيف است اگر امروز در اقصي نقاط اين كشور فضاي آموزشي براي پرورش استعدادها و بروز  چهره هايي چون فردوسي، فارابي، سعدي و حافظ كه آيندگان به آن ببالند نباشد.

مدير كل نوسازي مدارس، آقايي و سيادت دنياي امروز را مختص كساني دانست كه از علم ودانش بيشتري بهره مندند و افزود:  اقدامات دشمنان  برعليه  چهره هاي علمي و هسته اي ما نشان از برتري اقتدار جوانان ما در مقوله ي علم دارد كه اين امر به ذائقه دشمنان خوب نيست و بهمين دليل با تمام قوا و ترفند ها آمدند تا سر راه رشد و شكوفايي ما شوند ، كه محرزترين آن ترورهاست و مدرن ترين آن نيز كه رهبر معظم انقلاب همواره  هشدار  ميدهند شبيخون فرهنگي است كه براي آينده سازان ما برنامه ريزي دارند كه براي مقابله با آن بايد روي جوانان بعنوان سرمايه اصلي كشور سرمايه گذاري كنيم كه بيشترين نوع آن فراهم نمودن بستر علم و دانش است،  كه خيرين با حضور در عرصه مدرسه سازي اجازه نخواهند داد فرزندان اين مرز و بوم بي سرپناه بمانند.

در اين جشنواره همچنين احسان خازن فرماندار شهرستان كوار نيز توسعه  ايران را براساس سه محور علم، عشق و اميد محقق شدني  دانست  و ياد آور شد:  فقط ساختن ايران اسلامي هدف نيست بلكه اهتزار پرچم مقدس كشورمان  در سراسر دنيا قصد نهايي ماست كه بايد با سه مقوله علم كه باعث شكوفايي انسان مي شود، عشق كه رابطه ي بين انسانهاست و در واقع تجلي عشق به خدا در عشق به انسان ها نمايان  مي شود و اميد كه اگر در زندگي نباشد، حيات از حركت مي ايستد در مسير توسعه حركت كرد، كه از اين حيث بايد گفت عملكرد خيرين سرشار از عشق، علم و اميداست.

 روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان فارس