پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس كشور ، طي حكمي از سوي دكتر مرتضي رئيسي ، رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور ، مهندس سعيد هژبري از تاريخ 8/2/92 به سمت مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان ايلام منصوب شد. در قسمتي از اين حكم آمده است « با همفكري كاركنان و تعامل با مسئولين استاني در جهت تحقق اهداف سازماني اهتمام ورزد»
لازم به ذكر است مهندس سعيد هژبري سابق بر اين به عنوان معاون اداري و مالي نوسازي مدارس استان ايلام مشغول به فعاليت بوده است.