پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

  مدير كل دفتر برنامه ريزي : براي ايمن سازي مدارس فارس 218ميليارد تومان هزينه شده است

  با حضور معاون فني و نظارت ، مدير كل برنامه ريزي  نو سازي مدارس كشور و مدير كل  نوسازي مدارس فارس موارد مغايرت پروژه هاي طرح تخريب و بازسازي و مقاوم سازي مدارس فارس در سيستم مديريت پروژه مورد ارزيابي فني قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس فارس ، در اين جلسه كه معاون فني و نظارت و كارشناسان نوسازي مدارس هرمزگان نيز حضور داشتند ، مهندس نعيمي مدير كل دفتر برنامه ريزي سازمان با اشاره به وضعيت مدارس غير ايمن در كشور گفت : 25/5 در صد از كلاسهاي تخريبي و 5/7 درصد از مدارس غير مقاوم كشور در فارس درابتداي اجراي اين طرح وجود داشت ، كه به ترتيب بالغ بر حدود 7 هزار و 9 هزار 500 كلاس درس را شامل مي شدند كه براي ايمن سازي اين مدارس در برابر خطر ز لز له بيش از 218 ميليارد تومان اعتبار ملي در فارس هزينه شده است كه حدود 5 و نيم درصد كل اعتبار هزينه شده در كشور است .

 


در اين جلسه كه به بحث و تبادل نظر در خصوص كم و كيف اجراي پروژه هاي آموزشي همراه بود ، مهندس دست نيان مدير كل نوسازي مدارس فارس طي گزارشي پيرامون نحوه اجراي طرح تخريب و بازسازي و مقاوم سازي مدارس استان گفت : در ارزيابي فني صورت گرفته در سال 84 حدود 16 هزار و 500 كلاس درس غير ايمن تشخيص داده شد كه تا پايان سال 1391 بالغ بر 6500 كلاس درس از اين طرح ايمن سازي شده است و هم اكنون نيز بيش از 1000 كلاس درس در حال ايمن سازي است.

مدير كل نوسازي مدارس تصريح كرد :  براي ايمن سازي كلاسهاي باقيمانده حدود 600 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه در صورت تخصيص اين مبلغ  اداره كل نوسازي مدارس طي يك دوره 5 ساله توان لازم را براي مستحكم سازي اين فضاها در مقابل خطر ز لزله  را دارد.     

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس فارس