پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 
 

 معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش از کاهش تعداد مدارس قلع و قمعي در کشور خبر داد و گفت: مديران استاني آموزش و پرورش بايد با مالکان اصلي اين زمين ها و املاک به توافق برسند.

   احمد حيدري معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش گفت : در گذشته بيش از 800مدرسه قلع و قمعي مدر کشور وجود داشت که در حال حاضر با فعاليت هاي صورت گرفته به کمتر از 200 مورد رسيده است.

 وي ادامه داد: در پرونده هاي اين مدارس با توجه به حق الناس بودن راي به نفع شخص مدعي مالکيت صادر مي شود و در نهايت عموم آن ها با مصالحه دو طرف خاتمه پيدا مي کند.

 حيدري خاطرنشان کرد: با توجه به قانون شوراهاي آموزش و پرورش و قانون بوجه امسال، در هر استان پيگيري مسئله مالکيت بر عهده مديران همان استان گذاشته شده و مي توانند شخصاً با مالک اصلي زمين توافق کنند.

 معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش از تشکيل ستادي براي ساماندهي فضاهاي آموزشي با همين عنوان و با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته خبر داد و گفت: در همه ادارات استاني اين ستاد تشکيل شده است و پس از کسب نتايج کلي برخي از مدارس مورد بازنگري و ساماندهي قرار خواهند گرفت.