پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه، طي مراسمي با اهداء لوح سپاس مديركل آموزش و پرورش استان از زحمات و تلاش ها و كمك هاي مهندس نظري مديركل نوسازي مدارس استان كرمانشاه تشكر و قدرداني بعمل آورد.