پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه، طي مراسمي با اهداء لوح سپاس مديركل آموزش و پرورش استان از زحمات و تلاش ها و كمك هاي مهندس نظري مديركل نوسازي مدارس استان كرمانشاه تشكر و قدرداني بعمل آورد.