پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

آقاي مردانيان در اين جلسه عنوان داشت موفقيت نسل آينده مرهون تلاش و خدمت كساني است كه با احداث فضاهاي آموزشي مورد اطمينان، زمينه شكوفايي استعدادهاي نسل آينده را فراهم مي آورند.

ايشان در ادامه افزودند وظيفه خطيري كه به عهده شما گذاشته شده است به خوبي انجام داده ايد و با بررسي هاي به عمل آمده نوسازي مدارس استان مراقبت هاي ويژه اي در خصوص ارتقاء مديريت، صرفه جويي در هزينه هاي بيت المال و رفع كم و كاستي ها ارائه نموده كه موفقيت و جايگاه اين مجموعه از لحاظ سلامت و تعهد در ميان ساير ادارات متمايز است.

در اين جلسه آقاي مهندس نظري ضمن عرض  خير مقدم با سخناني نيازها، كمبودها و مسائل مربوط به دايره فني و اجرايي، اداري و مالي و رفاهي كاركنان اين اداره كل را مطرح و مورد بررسي قرار داد. وي گفت علي رغم مشكلات اعتبارات عمراني و جاري با تلاش و جديت و انگيزه ي مقدسي كه در بين همكاران وجود دارد وظايف و فعاليت ها به نحو احسن انجام مي گيرد.

در ادامه حضار در جلسه نقطه نظرات خود را بيان نموده اند و در پايان جلسه آقاي مردانيان مدير كل ديوان محاسبات استان با اهداء لوح از زحمات ارزشمند آقاي مهندس نظري مديركل نوسازي مدارس استان و آقاي نادر صفري كارشناس مسئول حراست تقدير بعمل آورد.