پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
به منظور آشنايي با وضعيت آموزشي و فعاليت خيرين مدرسه ساز شهرستان پاكدشت، گفتگويي را با "جوادي" مدير آموزش و پرورش اين شهرستان انجام داده ايم كه باهم مي خوانيم:
 
*شاخص هاي آموزشي شهرستان پاكدشت در چه وضعيتي است؟
-جمعيت دانش آموزي شهرستان پاكدشت بالغ بر 52 هزار نفر مي باشد كه  2/47 درصد در مقطع ابتدايي و 3/26 درصد در مقطع راهنمايي  و 8/18 درصد درمقصع متوسطه و 8/7 درصد در هنرستانهاي فني حرفه اي وكار و دانش كه در 204 واحد دولتي مشغول به تحصيل هستند اين دانش آموزان تنها از 130 فضا آموزشي برخوردار است  كه از اين تعداد فضاي آموزشي 35 آموزشگاه خير ساز بوده و توسط حدود 90 خير ارزنده اين شهرستان كلنگ زني و احداث شده اند كه البته 32 واحد تكميل و مورد بهره برداري قرار گرفته  و 3 واحد نيز در دست احداث است. لذا با اغتنام فرصت ضمن تشكر و قدرداني از مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان پاكدشت، شايسته است كه از بزرگواراني نظير حاج آقاي رقا، حاج آقاي بجستاني، حاج غلامرضا باقري، حاج اسداله شريفي، حاج حسن زعيم، حاج آقاي  حق بجانب، حاج احمد نصيري، حاج آقاي سليمي آشتياني، حاج علي اكبر ابراهيمي و حاج براتعلي بنايي ياد كنم كه با مساعدت و بلند نظري خود مديريت آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت را معاضدت و ياري كرده اند.  باتوجه به اينكه اكنون در دهه چهارم انقلاب اسلامي قرار داريم و عدالت آموزشي و پيشرفت در مدارس جز با استاندارد سازي فضاهاي آموزشي و نقش آفريني دانش آموزان در مدارس حاصل نمي شود.
*جشنواره شهرستان پاكدشت چه دستاوردهايي داشته است؟
- البته جشنواره پاكدشت دستاوردهاي خوبي داشت از جمله اينكه در پايان جشنواره خيرين نسبت به پرداخت چهار ميليارد تومان و همچنين اهداء زمين هايي كه طبق برآورد هاي صورت پذيرفته در مجموعه حدود222هزار و 400 مترمربع است، متعهد شدند.
*براي توسعه فعاليت هاي خيري چه برنامه هايي داريد؟
- نظر به بسط و گسترش انگيزه و علاقه عمومي، تحقق فرهنگ خير انديشي و انفاق و همت در زمينه مدرسه سازي وظيفه ما است و آموزش و پرورش به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه اجتماعي در جامعه به شمار مي رود به طوري كه ارتقاي آن زمينه رشد ابعاد مختلف جامعه را فراهم مي كند. از طرفي توسعه اجتماعي در گرو مشاركت، حضور و تلاش افراد جامعه شكل مي گيرد و تداوم مي يابد. رشد همه جانبه به ويژه درعرصه هاي آموزشي درسايه وجود منابع مادي و ياري و مشاركت مردمي قابل مشاهده خواهد بود. بنابراين براي تحقق اهداف آموزشي و افزايش كيفيت ابزار و شيوه هاي پرورش دانش آموزان بهتر است مشاركت مردمي و اولياء فعالت شود. ارتباط مستقيم و فعال آموزش و پرورش با مردم  علاوه بر معرفي نيازهاي خودو آگاهي عمومي اوليا، بستر مشاركت وهمكار ي را وسيع تر مي مي كند در واقع افزايش آگاهي هاي مردم از مسائل، مشكلات و كمبودهاي آموزش و پرورش ، شوق وعلاقه به مشاركت را افزايش مي دهد و از اين راه مدارس مي توانند براي پرورش و آموزش دانش آموزان نقش پررنگ تري ايفا كنند. از طرفي توسعه مشاركت هاي خيران درراستاي احداث و اداره امور مدارس نيز در گرو افزايش زمنيه و بستر مناسب براي حضور در اين امر است.
* در راستاي جلب اين مشاركت ها و ايجاد زمينه و بستر مناسب در راستاي افزايش سطح  مشاركت خيرين چه راهكاري پيشنهاد مي  كنيد؟
- فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت همگاني از قبيل پذيرش عضويت داوطلبانه دانش آموزان و فرهنگيان ،برگزاري آيين نكوداشت خيرين مدرسه ساز كه از ديگر راه هاي ترويج اين ام ردر فرهنگي عمومي و مشاركت خدا پسندانه باشد، نشست هاي محلي و منطقه اي با حضور مسئولين و اعضاي محترم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران و دخالت دادن مسئولين در جذب مشاركتها كه مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد، تبليغ در سطح شهرستان به روش نصب بنر و پوستر و ايراد سخنراني در مساجد و محافل كه به خوبي مي تواند دراين زمينه فرهنگسازي كند، بهره گيري مناسب از ظرفيت اصناف، اتحاديه ها،‌ تعاوني ها و در مجموع همه تشكل هاي خصوصي و پرداختن به  ظرفيت اين  بخش ها كه مي تواند موجب  تحول چشمگيري در امر خير مدرسه سازي شود، پيشنهاد مي شود. خيرين مدرسه ساز توانسته اند نقش بسيار بزرگي را درجهت ارتقاي علمي كشور داشته باشند.به اميد آنكه با حضور پررنگ تر اين عزيزان چونان گذشته، بار ديگر رايحه اي از عدالت، مهرورزي و پيشرفت همه جانبه كشور، روح جوانان و نوجوانان مستعد و مشتاق اين شهرستان را نوازش كرده و در راستاي تحقق جهاد توليد علم همچنان پيشتاز باشيم.