پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 
با "حسيني نيا" مدير آموزش و پرورش فيروزكوه به گفت و گو نشستيم كه در ذيل آمده است:

*چه تعداد خير مدرسه ساز در شهرستان شما فعال هستند؟
- تعداد خيرين مدرسه ساز شهرستان 110 نفر است كه در امر توسعه فضاهاي آموزشي شهرستان فعال هستند. در طول سالهاي قبل شش واحد آموزشي به همت خيرين مدرسه ساز احداث شده است. تاكنون دو واحد كامل احداث و اهداء شده است و 27 قطعه زمين نيز از سوي خيرين اهداء شده است.
*خيرين شاخص شهرستان شما چه كساني هستند؟
- آقايان فرقاني براي مدرسه فرقاني، محمد تقي ساوري براي دبستان ساروي، ورثه مرحوم درزي براي كانون شهيد بهشتي، مرحوم شيخ محمدبلغ براي مدرسه بليغ، شاه نوري براي بازسازي دبستان انقلاب اشاره كرد. از ديگر نهادهاي فعال در ساخت مدارس مي توان شهرداري فيروزكوه براي ساخت دبستان شهداي شهرداري، بانك تجارت براي ساخت مدرسه شهداي بانك تجارت و كارخانه سميان فيروزكوه براي بازسازي دبستان خيام اشاره داشت كه تلاش هاي آنان قابل تقدير است.در مورد اهداي زمين نيز آقايان احسان الله مهين راد، اهداي 5 هزار مترمربع، مهران رفعتي با اهداي پنج هزار مترمربع، حيدر باطبي با اهداي 500 مترمربع و فرامرز علي اكبر خاني با اهداي 500 مترمربع قرار دارند كه تلاش آنان قابل تقدير است.
*جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان فيروزكوه چه دستاوردهايي داشته است؟
- تعهدات نقدي خيرين به مبلغ 170 ميليون ريال،اهداي چهار قطعه زمين به مساحت 11 هزار مترمربع، اهداي پنج هزار متر مربع زمين توسط  حاج احسان اله مهين راد، اهداي پنج هزار مترمربع توسط  مهران رفعتي، 500 مترمربع زمين توسط حيدر باطبي، اهداي 500 متر مربع از سوي فرامرز علي اكبر خاني از دستاوردهاي اين جشنواره بوده است.
*چه اقداماتي براي جذب خيرين انجام داده ايد؟
- براي توسعه فعاليت هاي خيرين در سطح شهرستان برگزاري هماي ساليانه و تقدير از خيرين، اهداء لوح تقدير، دعوت از خيرين در برنامه هاي مختلف آموزش و پرورش در طول سال، حضور در محل كار و يا در منزل خير براي تقدير و تشكر در صورت امكان با مسئولين محترم، تشكيل جلسات ماهيانه مجمع خيرين، برقراري ارتباط با خيرين در طول سال، شناسايي خيرين توسط افراد خير سال گذشته، نظر خواهي ازخيرين در ساخت و يا مرمت و بازسازي مدارس در سطح شهرستان از جمله اين اقدامات است.
"شهرستان فيروزكوه  در شعاع 120 كيلومتري شمال شرق استان تهران قرار دارد. جمعيت دانش آموزي اين شهرستان 4 هزار و 539 نفر است كه در 69 واحد آموزشي مشغول به تحصيل هستند. تعداد فضاهاي آموزشي و غير آموزشي شهرستان نيز 76 واحد است."